MS, covid og vaksiner: hvor er vi nå?

22. juni 2021

15:30 - 16:30 CET

TIRSDAG

Foredragsholdere:

Professor Jan Hillert

Professor Tryge Holmøy

Professor Øivind Torkildsen

Agenda:

  • 15:30 – Introduksjon - Prof. Holmøy
  • 15:35 – Covid-19 og det svenske MS-registeret: en oppdatering på risiko og datainnsamling - Prof. Hillert
  • 15:55 – Covid-19 vaksinasjon av MS-pasienter: hva vet vi? - Prof. Torkildsen
  • 16:15 – Paneldiskusjon med prof. Hillert, prof. Holmøy og prof. Torkildsen
  • 16:30 – Møtet avsluttes - Biogen